Select Page

אנו עומדים לצד חיילינו בכל נימה בנפשנו

בעקבות הפיגוע הנורא שהתרחש לאחרונה בדרום והמלחמה המתמשכת בישראל, אנו מבקשים לחבר ולחזק זה את זה כעם אחד. הצער על הנפגעים גדול, אך יחד ובעזרת האל נוכל לצאת מזה.

אנו מבקשים תרומה למיזם מיוחד לאספקת ציציות תכלת לחיילי צה”ל, ללא תשלום. התכלת מסמלת את הקשר שבינינו ומזכירה לנו שכולנו חלק מרקמה אנושית אחת.

בעת הזו אנו מבקשים לחזק ולעודד את חיילינו היקרים, העומדים בקו החזית להגנתנו. ציציותיהם ישמשו עבורם כזיכרון לאהבה ולתמיכה שאנו שולחים להם מכאן.

כל תרומה, גדולה כקטנה, תעזור לנו להגשים מיזם זה. יחד נוכל לפרוש כנפיים של אהבה ותקווה מעל חיילינו האהובים.

התרומות מועברות באמצעות קרן אפרת.(לחצו על “תמכו בפרויקט זה” במיזם חרבות ברזל.)

נא לציין בהערות שהתרומה מיועדת לפתיל תכלת.

לקבלת מידע נוסף על העברות בנקאיות או המחאות, או לשאלות כלליות, אנא צרו קשר עם:

ד”ר ברוך סטרמן